Biuro Audytorsko - Konsultingowe
Krystyna Daroszewska
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2002

Biuro Audytorsko-Konsultingowe Krystyna Daroszewska ma przyjemność zaoferować Państwu profesjonalne usługi m. in. w zakresie: badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, doradztwa księgowo - podatkowego, opracowywania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa takiej jak plan kont, polityka rachunkowości, instrukcje obiegu dokumentów, a także ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.

Przy realizacji zleconych nam projektów współpracujemy z wieloma biegłymi rewidentami posiadającymi doświadczenie praktyczne zarówno w pracy działów księgowych, jak i w zakresie świadczenia usług przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Współpracujący z nami biegli rewidenci są także współautorami licznych publikacji z zakresu prawa bilansowego, jak i cenionymi wykładowcami z zakresu rachunkowości.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Biura.