Kontakt

Biuro Audytorsko-Konsultingowe Krystyna Daroszewska
80-268 Gdańsk ul. Wita Stwosza 81C/12

tel. 058-629-40-72, 0501-505-731
fax. 058-629-40-72
mail: bak_kd@box43.pl
mail: k.daroszewska@wp.pl

Regon 191931380, NIP 958-019-67-27

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - Prezydent Miasta Gdańska nr 151252
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - nr ew. 2002
Wpis na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta - nr ew. 9321