Oferta

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych
 • weryfikacje prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont
 • opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz obiegu dokumentów finansowych, księgowych, magazynowych, produkcyjnych
 • organizacja pracy działów księgowych, opracowywanie struktury działu księgowości oraz zakresu czynności dla poszczególnych pracowników
 • nadzór nad pracą działów księgowych
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • bieżące doradztwo księgowe i podatkowe
 • przekształcanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF
 • udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych
 • analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • opracowywanie opinii na zlecenie Sądu Rejestrowego.