Zespół

Krystyna Daroszewska - w 1984 r. uzyskała dyplom magistra w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Mocą decyzji nr 90/7/6/99 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 14 grudnia 1999 r. została wpisana na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 9321.

Doświadczenie zawodowe:

  • Izba Skarbowa w Gdańsku - od 1984 do 1987 r.
  • Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych "Marinex" Spółka z o.o. - od 1987 r. do 1995 r. (od 1989 r. - główny księgowy)
  • Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Spółka z o.o. w Gdańsku - od 1995 r. do 1999 r. (badanie sprawozdań finansowych , aplikacja)
  • Biuro Audytorsko-Konsultingowe Krystyna Daroszewska - od 2000 r.

W ramach realizacji zleceń Biuro Audytorsko-Konsultingowe współpracuje z wieloma innymi podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, w tym z: